Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Kokapstrādes specialitātes KM1, KM2, K3-2 audzēkņu veikums 2022./2023.m.g. Meistarība tiek pilnveidota radot oriģinālas un praktiskas lietas. Lepojamies!

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

09.marta rīts Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā iesākās ar cepumu smaržu, jau no agra rīta audzēkņu pašpārvaldes puiši gatavoja cepumus ar pārsteigumu, katrā cepumā tika paslēpts novēlējums, lai ikkatrs audzēknis, pedagogs un tehniskais personāls sajustu pavasari un sagaidītu to ar labiem vēlējumiem.
Mācību dienas beigās audzēkņu pašpārvalde gatavoja picas Kino vakaram, lai ikkatrs kino seansa apmeklētājs justos kā mājās. Pirms nogaršot picas

02.martā Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi piedalījās 19.kausa izcīņas sacensībās volejbolā vispārizglītojošo skolu komandām Krāslavas novadā - "Top! kauss", ko pēc divu gadu pārtraukuma, sadarbībā ar "Top!" veikalu tīklu, rīkoja Latvijas volejbola federācija.
Sacensību pamatideja - popularizēt veselīgu un sociāli aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā arī veicināt viņu interesi par volejbolu.
Mūsu audzēkņu komanda ieguva 3.vietu

2023. gadā 27.februārī  RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā 1.kursa audzēkņiem notika tematiskā  audzināšanas stunda , kurā piedalījās  karjeras konsultantes  no Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas filiāles - Anita Jasjukoviča un Līga Japiņa. Viņas iepazīstināja audzēkņus ar situāciju Latvijas darba tirgū, pakalpojumiem, ko sniedz NVA. Jaunieši uzzināja par iespējām atrast šobrīd pieprasītās  vakances mūsu novadā un valstī, kā arī

Jaunieti, esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem un gribi radoši izpausties! Nāc dejot! Iestudēsim deju, kura būs veltīta Krāslavas simtgadei!
Nodarbības notiek projekta "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.
No šī gada janvāra līdz aprīlim biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizē projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti- fotoplenēru „Sajūti Krāslavas novadu”. Nodarbības fotomākslas pamatu apgūšanā vada profesionālais fotomākslinieks Anatols Kauškalis, kurš projektā iesaistītos

22.februārī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā notika pirmais kino vakars, kuru organizēja audzēkņu pašpārvalde. Audzēkņiem pirms kino seansa tika uzdots uzrakstīt filmu žanrus, kurus viņi pārzin, kā arī uzspēlēt Kahoot spēli. Spēles laikā audzēkņi pārbaudīja, cik labi viņi pārzin populārāko filmu frāzes, kuras dažreiz lieto arī sadzīvē. Vakars pagāja draudzīgā atmosfērā, kopīgi skatoties filmu un baudot popkornu.

Valentīndiena RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā noritēja radoši un ar cepumu smaržu.
Audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki Valentīndienas rītā visus audzēkņus un pedagogus sagaidīja ar saldumiem. AV2-2 grupas audzēkņi dienās vidū sagādāja īpašu Valentīndienas pārsteigumu - uzcepa cepumus un cienāja visus tehnikuma audzēkņus, pedagogus un darbiniekus. Visas dienas garumā darbojās fotostūrītis, ko izveidoja audzēkņu pašpārvalde.