Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Tehnikums

Pievienots: 04.12.2019

Stīvens Hokings savulaik ir teicis, ka darbs piešķir mūsu dzīvei nozīmi un jēgu. Tas dod gan iztiku, gan gandarījumu, gan draugus un sadarbības partnerus.

Profesijas izvēlei mūsdienās ir liela nozīme, bet, lai to veiksmīgi apgūtu, jaunietim svarīgi ir gan mācību apstākļi, gan kolektīvs, kurā viņš pavada dienas lielāko daļu, gan iespējas, kuras piedāvā izglītības iestāde.

Šoreiz stāsts par sadarbību, kura mēdz būt ļoti daudzpusīga.

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā veiksmīgi sadarbojas pedagogi un audzēkņi. Spilgts piemērs - pasākums „Krāslavas novada uzņēmējs 2019”, kur PIKC RVT audzēkņi kopā ar skolotāju Maiju Šuļgu un horeogrāfi Lidiju Trušeli prezentēja savu darbu.

Topošie autovirsbūvju remontatslēdznieki, mēbeļu galdnieki un tērpu izgatavošanas speciālisti ne tikai kopā mācās, bet kopā īsteno savas idejas un projektus, sporto, muzicē, brauc ekskursijās, veido tērpu kolekcijas, svin svētkus.

Šobrīd vairāki tehnikuma audzēkņi atrodas mācību praksē Itālijā, izmantojot programmas „Erasmus+” iespējas.

Paralēli profesionālo priekšmetu apgūšanai, sadarbībā ar pilsētas skolām tiek veidots jauns interaktīvs projekts „Paaudžu cīņa”, ko vada skolotāja Žanna Drozdovska.

Pirmā kursa audzēkņi izvērtē savu izvēli un paveikto pirmajos mēnešos, vecāko kursu audzēkņiem ir stimuls pelnīt labākas atzīmes un stipendijas, un iegūt kvalifikācijas diplomu.

Radoši un aktīvi darbojas tehnikuma pašpārvalde. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītais pasākums „Nāk rudens apgleznot Latviju” izvērtās par jauku un sirsnīgu pēcpusdienu. Skolotāja Jāņa Kukļa un 4. kursa audzēkņa Aleksandra Adriana Kovaļova sniegumā fantastiski skanēja ģitāru solo, bet īsts pārsteigums - skolotājas Ilonas Stepiņas uzstāšanās. Viņa spēlēja kokli un dziedāja latgaļu valodā. Pasākuma laikā audzēkņi saņēma atzinības rakstus par aktīvu darbu tehnikuma tēla popularizēšanā un mācību sasniegumiem, kas viņus motivēs jaunām uzvarām un sasniegumiem.

Sadarbībā ar Krāslavas pašvaldības jauniešiem projekta ietvaros jau realizēta audzēkņu iepazīšanās un sadarbības spēle „Kvests” ar neparastiem un atraktīviem uzdevumiem. Paldies Krāslavas novada domei par piešķirto finansējumu, jaunatnes lietu speciālistei Juliannai Moisejenkovai par atbalstu, skolotājai Agitai Svarinskai un audzēkņu pašpārvaldei par spēles organizēšanu un novadīšanu.

Spraigā cīņā noritēja sporta skolotāja Ivana Lukšas un speciālās pedagoģes Inetas Urtānes organizētais PIKC RVT 100gades kauss volejbolā, futbolā un virves vilkšanā. 1.vietu godam izcīnīja 3.kursa audzēkņi un saņēma kausu. Malači!

Programmas „Skolas soma” ietvaros jaunieši apmeklēja Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils skrošu rūpnīcu un Slutišķu sādžu.  Paldies skolotājai Tatjanai Rukmanei par ekskursijas maršruta izveidošanu!

3.kursa audzēknes Larisa Plutjakova un Daina Paņko sadarbībā ar skolotāju Rutu Zambari īstenoja savas pirmās tērpu kolekcijas paraugdemonstrējumus.

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības jaunieši piedalījās Adventes vainaga iesvētīšanā un izsludināja labdarības un labo darbu mēnesi, kā arī apņēmās savu veikumu iemūžināt video vai fotogrāfijās, lai ikviens audzēknis varētu prezentēt savu veikumu pirms Ziemassvētkiem.

Liels paldies kolēģiem un tehnikuma vadībai par projektu un ideju atbalstu. Īpašs paldies vadītāja p.i. izpildītājai Larisai Rukmanei par iejūtību, atbalstu un elastību, par iespējām apvienot mācību procesu, veiksmīgi īstenot daudzās idejas. Paldies tehnikuma audzēkņiem par darba sparu!

Detalizētāku informāciju par minētajiem pasākumiem var atrast PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības tīmekļvietnē www.kraslava.rvt.lv

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības speciālā pedagoģe Ineta Urtāne un pedagoģe Agita Svarinska

informācija tika ņemta no