PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Nodarbība notiek projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.
 Nedrosiba