Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Nodarbība notiek projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.
 Nedrosiba
Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Šī gada 20.oktobrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) trešā aktivitāte

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Šī gada 19.oktobrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) otrā aktivitāte

No 8. līdz 23. oktobrim norisinājās ES programmēšanas nedēļas CodeWeek2022, kas ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā. Arī PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra DT-1 grupas jauniešiem bija iespēja iepazīties ar programmēšanu un tās būtību caur dažādu teorētisko uzdevumu risināšanu, krustvārdu mīklas minēšanu, programmēšanu

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, saņēma projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” atbalstu.
Šī gada 28.septembrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) pirmā aktivitāte „Pamani emocijas”. PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu pašpārvalde 29.septembrī atklāja atpūtas telpu.
Labiekārtotā atpūtas telpā audzēkņiem notika brīvprātīga vieslektora lekcija, kurš izstāstīja par kiberdrošību, jo, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pieaug potenciālie draudi un hakeru ieinteresētība. Pēc lekcijas audzēkņi spēlēja galda tenisu, lika

Pasākums „Profesiju kvests”
Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros aktīvāka PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa “Aktīvisti” 20.septembrī organizēja profesiju kvestu. Pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par apgūstamajām profesijām Krāslavā, kā arī apguva profesionālās un organizatoriskās prasmes, popularizēja veselīgu un lietderīgu laika

Pateicoties biedrības "Latvijas sociālās adaptācijas aociācija" īstenotajām projektam „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!”, PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 1.-3.kursa audzēkņi kopā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēniem iesaistījās "Divu dienu apmācošs pārgājiens mežā" aktivitātes īstenošanā. Diena iesākās ar pārgājienu līdz atpūtas vietai, kur notika visas aktivitātes. Projekta dalībniekus satika robežsargi, kinologi, kuri