Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

2022.gada 31.aprīlī biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” noslēdza Izglītības iniciatīvu centra organizēto kopienu iniciatīvu konkursa „Darbīgās kopienas Latgalē” projektu “Ej un dari, taisi ko tu vari!”.  Projekta mērks bija -veicināt draudzīgu, radošu un ilgtspējīgu sadarbību starp bērniem ar īpašām vajadzībām,bērnu vecākiem un vietējiem jauniešiem, stiprinot vietējās kopienas piederības sajūtu, uzlabojot emocionālu

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības audzēkņu pašpārvaldes izveide.
Pagājušā gada decembrī tika izveidots RVT Krāslavas struktūrvienības audzēkņu pašpārvalde. Darbs pašpārvaldē balstās uz brīvprātības principa - audzēkņi raksta jaunus projektus un domā par jauniem pasākumiem, kā arī palīdz mācību iestādei labāk izprast jauniešu vajadzības izglītības procesa īstenošanā. Pašpārvaldē darbosies aktīvākie jaunieši

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības foto un video apvienība dalībnieku apmācības.
PIKC RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā darbu sāka brīvprātīgu audzēkņu fotoreportieru apvienība. Pirmais darbs - video klips, kura mērķis radīt svētku noskaņojumu ikvienam (facebook.com/rvtkraslava/videos/619863169283743). Lielu paldies sakām Krāslavas fotogrāfam Anatolam Kauškalim, jo viņš palīdz audzēkņiem apgūt foto un video prasmes. Materiāltehnisko atbalstu

TS2 audzēknei Laurai Kuprevičai brīvajā laikā patīk zīmēt, tādēļ radās ideja izveidot telpisku tekstila gleznu. Sākumā tika zīmēti papīra silueti, kuri vēlāk pārtapa košos vakartērpos. Lai šis darbs priecē teknikuma audzēkņus un lai iedvesmo jaunām, radošām idejām!

TS2 1

TS2 2

TS2 3

TS2 4

Ik novembri teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus.

Ar RVT 1.kursa datorsistēmu audzēkņiem piedalījāmies šajā aizraujošajā izaicinājumā. Daži audzēkņi piedalījās jau iepriekšējos gadus Visma Bebr[a]s konkursā, citi startēja pirmo reizi. Konkurss ir lieliska iespēja trenēt loģisko domāšanu, spēju saskatīt

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības KM1 un K2-2 grupas audzēkņu, tehnikuma pedagogu un tehnisko darbinieku kopdarbs, veidojot pārsteigumu Krāslavas pilsētas bērniem. Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Kamanas 1

Kamanas 2

Jaunās programmas "Aprūpētāji" 1.kursa audzēknes kopā ar AV1-2 grupas audzēkņiem skolotājas Benitas Siliņas vadībā noorganizēja un novadīja Ziemassvētku pasaku struktūrvienības skolotājiem. Pārsteigums izdevās. Paldies.

Pasaka 1

Pasaka 2

Pasaka 3

Pasaka 4

Pasaka 5

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības KM1 un K2-2 grupas audzēkņi skolotāja Jāņa Kukļa vadībā gatavo pārsteigumu Krāslavas pilsētas bērniem. Top skaistas Ziemassvētku dekorācijas.

Ragavas 1

Ragavas 2

Rukis 1

Rukji 1

Lai visi būtu priecīgi
Kā Ziemassvētku rūķīši.
Lai visiem staro gaismiņa,
Kas iepriecina sirsniņu.
 
Ziemassvetki 1
 
ZIemassvetki 2
 
Ziemassvetki 3
 
ZIemassvetki 4
 
Ziemassvetki 5
 
Ziemassvetki 6
 
Ziemassvetki 7
 
Ziemassvetki 8