Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

23.-24 septembrī AV4 grupas audzēkņi Ingars Pārpucs un Andris Pārpucis ir veiksmīgi apguši IREX Baltijas jauniešu medijpratības trenera programmu, kļūstot par jauniešu treneri, kas viņam sniedz iespēju pasniegt nodarbības un izglītot visus interesentus medijpratības jomā un mācīt kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu sniegtās informācijas saturu un ticamību.
Paldies audzēkņiem, ka viņi velta papildus laiku sevis izglītošanai!