Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

24.maijā Krāslavas teritoriālās struktūrvienības DT1-5 grupas audzēkņi apmeklēja uzņēmumu SIA "DCC Baltics" (Kāslavā, Indras iela 32 k-1), kas veic datoru un perifērijas iekārtu remontu.
Uzņēmējs Māris Saksons deva audzēkņiem ieskatu par uzņēmuma ikdienas darbu. Uzņēmums piedāvā šādus pakalpojumus: datoriekārtu diagnosticēšana un remonts, to sagatavošana ekspluatācijai un arī veic to uzlabošanu.
Šī ekskursija sniedza audzēkņiem motivāciju turpināt

2022.gada 31.aprīlī biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” noslēdza Izglītības iniciatīvu centra organizēto kopienu iniciatīvu konkursa „Darbīgās kopienas Latgalē” projektu “Ej un dari, taisi ko tu vari!”.  Projekta mērks bija -veicināt draudzīgu, radošu un ilgtspējīgu sadarbību starp bērniem ar īpašām vajadzībām,bērnu vecākiem un vietējiem jauniešiem, stiprinot vietējās kopienas piederības sajūtu, uzlabojot emocionālu

18. maijā TS 2 un TS 4 grupu tērpu stila specialitātes audzēknēm bija unikāla iespēja piedalīties apģērbu pārveidošanas meistarklasē kopā ar upcycling zīmola “ZĪLE” radītāju, vadītāju un tērpu dizaineri Aivu Zīli. Upcycling ir apģērbu pārveidošanas variants, piešķirot tam jaunu funkciju, palielinot tā vērtību. Tas ir lēts un ekoloģisks risinājums kā apģērbam piešķirt otro dzīvi un ilgtspējīgi izmanot tekstilmateriālus.
Kopā ar

Šogad PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi startēja Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursā.
Divi jauniešu iniciatīvu projekti saņēma finansējumu:
1.Neformālā jauniešu grupa „PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu grupa „Aktīvisti” - projekts „Profesiju kvests”;
2.Neformālā jauniešu grupa „PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu

Šodien, 05.maijā, Krāslavas teritoriālās struktūrvienības komanda piedalās diskusiju cikla "Ar Eiropas tvierīni Latgolā 2022" noslēguma pasākumā "Vide un Eiropas zaļais kurss" Daugavpilī.

Latgola 1

Latgola 2

28.aprīlī Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi aktīvi piedalījās pavasara Lielajā talkā.
Tika sakopta Krāslavas pils teritorija pie stadiona un Adamovas pilskalns.

Liela talka 1

Liela talka 2

Liela talka 3

Liela talka 4

Liela talka 5

Liela talka 6

 

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības aktīvākie pašpārvaldes audzēkņi D. Aganovskis, D. Pantelejenko un R. Kleščinskis 01.- 03.aprīlī piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētajās mācībās "Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam" - Kontakts”, kas notiek Malnavas koledžā.